Изграждането на една водна площ освен необходимите инжeнерните и технически познания изисква много опит и въображение.

Преди да започне изграждането на водна площ има няколко важни детайла, които трябва да се уточнят:

  • Местоположението
  • Вида на водната площ – дали ще бъде с течаща вода(езеро, езеро с река и водопади), дали ще им водна растителност, ще има ли риби и костенурки и т.н.
  • Размерите на езерото

След уточняването на всички детайли пристъпваме към изготвянето на  проект и оферта, а след удобрение от страна на инвеститора и към изпълнение.