Изграждане на фонтани на обществени пространства и частни имоти. Фонтаните могат да са сухи (със скрит монтаж на помпи дюзи и управление под настилката) при които само струите излизат от настилката или градски фонтани с различни дюзи и басйнин на няколко нива. Осветлението е LED на 24 V с цел безопастност, бяло или цветно RGB. Управлението се осъществява през телефон или през специализиран софтуеър. Водата се пречиства през пясъчен филтър и UV лампа.