Озеленяване на детскa площадкa

Има няколко основни принципа, които трябва да се спазват при проектирането и изграждането на детските площадки от гледна точка на растителността и безопастността на децата. За площадките в парковете и на други обществени места има ясно разписани правила и те се спазват стриктно от ландшафтните архитекти. Тук ще обърнем внимание на зоните за игра на…