black-stripe-tubingСъществуват два вида капково напояване. Първият вид се използва при храсти,  цветни лехи, скални кътове и др., а вторият за подземно капково напояване на тесни ивици с трева, където са неприложими разпръсквачи.
Целта е чрез бавно капкоотделяне да се достави точното количество вода директно до корените на растенията. Това премахва риска от преполиване, green-project-rain-bird-quarterinch-driplineкоето освен икономията на вода предпазва от ерозия и загниване на корените и листата на растенията. Осъществява се чрез система от тръби и маркучи със специални дюзи капкоотделители работещи при ниско налягане. Разхода на вода според вида на капкоотделителите е около 2 л/ч. Към системата за капково напояване има възможност за монтаж на торосмесителен възел. Чрез правилна дозировка торовете се доставят по капковите маркучи до растенията.
При маркучите за подземно капково напояване, дюзите са специално проектирани, така че да не проникват в отворите корени на растенията.